Υπερηχογράφημα Invenia™ ABUS

Υπερηχογράφημα Invenia™ – Automated Breast Ultrasound (ABUS)

«Το ABUS αποτελεί έναν νεότερο τύπο υπερηχογραφήματος που μας προσφέρει τη δυνατότητα έγκαιρης διάγνωσης καρκίνου του μαστού σε γυναίκες με πυκνούς μαστούς, συμπληρωματικά με την ψηφιακή μαστογραφία».

Υπερηχογράφημα (ABUS) Invenia™Ο καρκίνος του μαστού αποτελεί την πιο συχνή μορφή καρκίνου στις γυναίκες στην Ευρώπη, με περίπου 500 χιλιάδες νέα περιστατικά σε ετήσια βάση. Ένας από τους παράγοντες κινδύνου ανάπτυξης της νόσου είναι και ο πυκνός μαστικός ιστός. Σύμφωνα με μελέτες οι γυναίκες με πυκνούς μαστούς έχουν επιπλέον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του μαστού, εμφανίζουν συχνότερα πιο επιθετικούς όγκους, ενώ παράλληλα η εντόπιση του όγκου στη μαστογραφία είναι εξαιρετικά δύσκολη.

Ωστόσο, ένα νέο διαγνωστικό εργαλείο στα πλαίσια του προσυμπτωματικού ελέγχου, το Υπερηχογράφημα (ABUS) Invenia™, αποτελεί μία εξαιρετική διαγνωστική επιλογή, αφού έρχεται να συμβάλλει στην ανίχνευση της νόσου με ακρίβεια στις περιπτώσεις γυναικών με πυκνούς μαστούς. Η συμπληρωματική αυτή εξέταση βοηθά σημαντικά τον ακτινοδιαγνώστη στον έγκαιρο εντοπισμό του καρκίνου του μαστού. Σύμφωνα με κλινικές μελέτες, κατά τη χρήση του Invenia™ABUS συνδυαστικά με ψηφιακή μαστογραφία, παρατηρείται αύξηση κατά 55% της πιθανότητας εντοπισμού διηθητικών τύπων καρκίνου του μαστού, συγκριτικά μόνο με τη μαστογραφία.

 

 
 

Γρήγορο και αποτελεσματικό

Υπερηχογράφημα Invenia™ automated breast ultrasound (ABUS)Το Invenia™ ABUS βασίζεται στον υπέρηχο και έχει σχεδιαστεί ώστε να βοηθά τον ακτινοδιαγνώστη να εντοπίζει τον καρκίνο σε πυκνούς μαστούς, όπου μόνο με τη μαστογραφία δεν είναι εφικτό. Η τεχνολογία του ABUS είναι χωρίς ακτινοβολία και έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει αυτόματη ογκομετρική απεικόνιση μέσω υπερήχων, σε μόλις 15 λεπτά, βελτιστοποιώντας τις εικόνες που λαμβάνει, επιτυγχάνοντας άριστη ποιότητα, για τον έλεγχο και την ανάλυσή τους, με στόχο τη διευκόλυνση της διάγνωσης. Επιπλέον, πρόσφατη μελέτη κατέδειξε τη δυνατότητα πραγματοποίησης ανάλυσης της εικόνας μέσα σε περίπου 3 λεπτά, σε αντίθεση με τους μη αυτόματους υπερήχους, εξοικονομώντας σημαντικό χρόνο τόσο σε γιατρούς όσο και σε ασθενείς.

Υπερηχογράφημα (ABUS) Invenia™