Γενικές πληροφορίες για τις βιοψίες

Τα τελευταία χρόνια σημειώνεται αλματώδης εξέλιξη στην επεμβατική διαγνωστική προσέγγιση των αλλοιώσεων του μαστού. Όλα τα σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα κέντρα μαστού είναι διεθνώς αποδεκτό να διερευνούν με διαδερμική βιοψία όλες τις αλλοιώσεις που χαρακτηρίζονται ύποπτες για κακοήθεια (BI-RADS 4 και 5) και να προγραμματίζεται ανοιχτή χειρουργική βιοψία μόνο όπου δεν είναι τεχνικά εφικτό να πραγματοποιηθεί η διαδερμική βιοψία. Ο ακτινολόγος μπορεί να επιλέξει τον τύπο της βιοψίας που θα χρησιμοποιήσει ανάμεσα σε πολλούς και διαφορετικούς. Για να αποφασιστεί ο κατάλληλος τύπος βιοψίας θα πρέπει να μελετηθούν οι εξής παράμετροι: το μέγεθος της βλάβης, εάν η βλάβη είναι ψηλαφητή ή μη ψηλαφητή, η ανατομική εντόπισή της, εάν απεικονίζεται στη μαστογραφία ή στο υπερηχογράφημα ή μόνο στη μία από τις δύο εξετάσεις, η μορφολογία της αλλοίωσης, εάν για παράδειγμα αφορά συμπαγή βλάβη ή μικροαποτιτανώσεις και το μέγεθος των μαστών.

Παρακέντηση με λεπτή βελόνη (FNA)

Στην τεχνική της παρακέντησης με λεπτή βελόνα χρησιμοποιείται αυτό ακριβώς που υποδηλώνει η τεχνική, δηλαδή λεπτή βελόνα για να αφαιρεθεί υγρό από μια κύστη ή για να ληφθούν κύτταρα από μια συμπαγή αλλοίωση. Αν η βλάβη δεν μπορεί να ψηλαφηθεί, τότε βεβαιωνόμαστε ότι κατά τη λήψη του υλικού η κορυφή της βελόνας βρίσκεται στο κέντρο της βλάβης με τη χρήση υπερηχογραφήματος . Με την τεχνική αυτή, εντελώς ανώδυνη και πολύ μικρής διάρκειας, δεν υπάρχει κίνδυνος για επιπλοκές. Το βασικότερο όμως μειονέκτημα της μεθόδου είναι η χαμηλή διαγνωστική της αξιοπιστία, η οποία κυμαίνεται από 70%-96%. Αυτό υποχρεώνει τον γιατρό να μην βασίζεται στο αποτέλεσμα της εξέτασης εάν αυτό είναι αρνητικό παρά μόνο εάν βγει θετικό για κακοήθεια.

Core Biopsy

Με την τεχνική της Core Biopsy, που εφαρμόζεται τόσο σε ψηλαφητές όσο και σε μη ψηλαφητές αλλοιώσεις, λαμβάνονται τεμάχια ιστού από την ύποπτη περιοχή με τοπική αναισθησία. Όπως και στην τεχνική της παρακέντησης, εάν οι αλλοιώσεις δεν είναι ψηλαφητές εφαρμόζεται καθοδηγούμενη Core Biopsy με την καθοδήγηση υπερηχογράφου ή και με ένα ειδικό σύστημα στο μαστογράφο – σύστημα στερεοταξίας. Η συγκεκριμένη τεχνική εφαρμόζεται για όλες τις συμπαγείς αλλοιώσεις. Για τη διερεύνηση ύποπτων μικροαποτιτανώσεων προτιμάται η τεχνική βιοψία με αναρρόφηση ιστού.

Για κάθε βλάβη λαμβάνονται τέσσερα με πέντε τεμάχια ιστού, τα οποία αποστέλλονται για ιστολογική εξέταση.

Η βιοψία τύπου Core Biopsy δίνει αποτελέσματα εξίσου ασφαλή και αξιόπιστα με αυτά της ανοικτής χειρουργικής βιοψίας.

 

Πλεονεκτήματα της μεθόδου

  • Η εξέταση διαρκεί περίπου μισή ώρα.
  • Δεν χρειάζεται νοσηλεία.
  • Η γυναίκα δεν λαμβάνει γενική νάρκωση και επιστρέφει αμέσως σπίτι της.
  • Αποφεύγονται οι περιττές χειρουργικές επεμβάσεις.
  • Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα της βιοψίας αποβεί θετικό για κακοήθεια μαστού, βοηθά τον χειρουργό να σχεδιάσει την καταλληλότερη χειρουργική προσέγγιση.
  • Παρέχει τη δυνατότητα σε ασθενή και γιατρό να καταλήξουν στην καταλληλότερη αντιμετώπιση για κάθε περίπτωση εάν η βιοψία δώσει θετικό αποτέλεσμα.