Ψηφιακό 3D-4D Υπερηχογράφημα-Ελαστογραφία

Νέο Ψηφιακό Μηχάνημα Υπερήχων με REAL TIME 4D Απεικόνισης και Τεχνική Ελαστογραφίας

Στην προσπάθεια διατήρησης υψηλών ιατρικών υπηρεσιών η «Διαγνωστική Μαστογραφία» πρόσφατα επένδυσε στην αγορά νέου μηχανήματος ψηφιακού συστήματος υπερηχογραφίας τύπου LOGIQ E9 του οίκου General Electric. Ο υπερηχοτομογράφος LOGIQ E9 είναι βασισμένος στη νέα, ισχυρή τεχνολογία τόσο σε επίπεδο hardware όσο και σε λογισμικό που υποστηρίζει τη νέα επαναστατική τεχνολογία XDclear η οποία αποδίδει εξαιρετικά υψηλή ανάλυση διευκολύνοντας τον έλεγχο γυναικών με πυκνούς και μεγάλου μεγέθους μαστούς.

Το υπερσύγχρονο αυτό μηχάνημα διαθέτει τεχνική τρισδιάστατης απεικόνισης πραγματικού χρόνου Real Time 4D και την τεχνική Ελαστογραφίας για την ποσοτική εκτίμηση της ελαστικότητας των ιστών.  Με την τεχνική 4D πραγματοποιείται ταχύτατη ανασύνθεση της τρισδιάστατης εικόνας και δυναμική ογκομετρική απεικόνιση των ανατομικών ιστών σε πραγματικό χρόνο, για την πληρέστερη αξιολόγηση τυχόν αλλοιώσεων του μαστού.

Οι δυνατότητες του μηχανήματος αυτού προχωράνε ακόμη περισσότερο, εξασφαλίζοντας τη δυνατότητα ανίχνευσης αγγείων με πολύ χαμηλή αιματική ροή προσφέροντας ακόμη υψηλότερη αξία στη διαγνωστική αυτή εξέταση. Ταυτόχρονα διαθέτει την τεχνική της Ελαστογραφίας η οποία μετρά την ποσοτική εκτίμηση της ελαστικότητας του ιστού, αξιολογώντας το Elasticity Index and Elastisity Ratio για άμεση σύγκριση της διαφοροποίησης των ιστών με υποψία κακοηθείας.