Νέα τεχνική στη διαγνωστική ακρίβεια

Σε οργανωμένα κέντρα μαστού χρησιμοποιείται τα τελευταία χρόνια ένα νέο σύστημα υποβοηθούμενης διάγνωσης (iCAD), που βοηθά σημαντικά στην αύξηση της ακρίβειας της μαστογραφίας. Το σύστημα αυτό ενσωματώνεται στον ψηφιακό μαστογράφο και έχει τοποθετηθεί στο κέντρο «Διαγνωστική Μαστογραφία» έτσι ώστε όλες οι μαστογραφίες που διενεργούνται στο κέντρο να μελετώνται πρόσθετα και υπό ηλεκτρονική μορφή, επιφέροντας ορθότερη διάγνωση.