«Στόχος: η ποιότητα. Στη Διάγνωση, στη Θεραπεία, στη Ζωή»

Ομιλία της Δρ. Αθηνάς Βούρτση στη Διημερίδα της Επιστημονικής Εταιρείας «ΑΚΟΣ – Καρκίνος Θεραπεία Σώματος και Ψυχής», με θέμα: «Ποιοτικά χαρακτηριστικά των απεικονιστικών μεθόδων». Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια συζήτησης / Στρογγυλό Τραπέζι.

Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019. Ώρα 16:30 – 18:00
Έναρξη: 22 Φεβρουαρίου 2019
Λήξη: 23 Φεβρουαρίου 2019
Χώρος: Αίγλη Ζαππείου, Αθήνα.

Επισυνάπτεται πρόγραμμα σε pdf

Έναρξη: 22 Φεβρουαρίου 2019
Λήξη: 23 Φεβρουαρίου 2019
Χώρος: Αίγλη Ζαππείου, Αθήνα