Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την πυκνότητα του μαστού;

Είναι πλέον επιστημονικά τεκμηριωμένο και αποδεκτό από διεθνείς επιστημονικές ενώσεις ότι ο πυκνός μαστός αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου, ενώ οι γυναίκες με πυκνούς μαστούς θα πρέπει να υποβάλλονται σε επιπλέον εξειδικευμένο απεικονιστικό έλεγχο. Ωστόσο, τι επηρεάζει την πυκνότητα των μαστών μας;

Οι γυναίκες με χρόνιες παθήσεις αμελούν τον τακτικό προληπτικό έλεγχο μαστού

Ακτινοδιαγνώστες μαστού αλλά και γιατροί άλλων ειδικοτήτων με αντικείμενο τον μαστό διενήργησαν έρευνα με σκοπό να εξετάσουν κατά πόσο οι γυναίκες που έχουν διαγνωστεί με χρόνια νοσήματα είναι συνεπείς στον έλεγχο των μαστών τους. Για τη διεξαγωγή των αποτελεσμάτων τους οι ερευνητές χρησιμοποίησαν αναδρομική μελέτη σε γυναίκες ηλικίας από 50 έως 64 ετών που είχαν υποβληθεί σε μαστογραφία το 2005 και για τουλάχιστον 8 χρόνια μετά, ενώ συνυπολόγισαν δημογραφικά στοιχεία και κλινικές πληροφορίες από ένα κεντρικό αρχείο δεδομένων. Στη συνέχεια εξέτασαν τα περιστατικά γυναικών που είχαν διαγνωστεί με ένα ή περισσότερα χρόνια νοσήματα τρεις μήνες πριν από κάποια από τις τακτικές τους μαστογραφίες, την οποία θεώρησαν ως μαστογραφία αναφοράς. Από τις 9.575 γυναίκες που πιστοποιήθηκαν, οι 1.669 (17%) εμφάνιζαν ένα ή περισσότερα χρόνια νοσήματα όπως κολπική μαρμαρυγή, καρδιαγγειακή ανεπάρκεια, αποφρακτική πνευμονοπάθεια, διαβήτη τύπου 2, καρδιαγγειακή νόσο ή περιφερική αγγειακή νόσο. Η ύπαρξη μίας εκ των αναφερθέντων νοσημάτων συνδέθηκε με μείωση του τακτικού ρυθμού απεικονιστικού ελέγχου μαστών, συγκριτικά με τις γυναίκες που δεν εμφάνιζαν νόσους κατά τη διάρκεια της περιόδου μελέτης, με μία μικρή διαφοροποίηση των ποσοστών μείωσης της παρακολούθησης της υγείας των μαστών, ανάλογα με το υποκείμενο χρόνιο νόσημα.

Από τα πορίσματα της έρευνας διαφαίνεται πως οι γυναίκες με χρόνια νοσήματα, παρά το γεγονός ότι εμφανίζουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, φαίνεται ότι βιώνουν πρόσθετα προβλήματα που δεν τους επιτρέπουν να είναι συνεπείς με τον διαγνωστικό έλεγχο της υγείας των μαστών τους. Φαίνεται επίσης ότι ο τακτικός ρυθμός βάλλεται περαιτέρω από το βάρος των πολλαπλών χρόνιων θεραπευτικών σχημάτων στα οποία υποβάλλονται οι γυναίκες αυτές προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της υγείας τους. Τέλος, προβλήματα υγειονομικής περίθαλψης και φροντίδας που προκύπτουν σε αυτή την ομάδα των γυναικών τους επιβαρύνουν περαιτέρω με αποτέλεσμα να μην είναι συνεπείς στην ετήσια εξέταση των μαστών τους, με μοιραία ίσως αποτελέσματα για την υγεία τους.
Πηγή: SBI

 

Μία νέα τεχνική μπορεί να μειώσει δραστικά τις βιοψίες μαστού

Μία καινοτόμος τεχνική που χρησιμοποιεί τη μαστογραφία για να διασαφηνίσει τη σύνθεση του βιολογικού ιστού ενός όγκου, θα μπορούσε να μειώσει περιττές βιοψίες μαστού, σύμφωνα με μία νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στην επιθεώρηση Radiology. Η μαστογραφία έχει αποδειχτεί ιδιαίτερα δραστική στη μείωση των θανάτων από καρκίνο μαστού, με τον εντοπισμό καρκίνων σε πρώιμο ιάσιμο στάδιο. Ωστόσο, πολλές γυναίκες ανακαλούνται για επιπρόσθετο απεικονιστικό διαγνωστικό έλεγχο και ορισμένες φορές και βιοψίες, οι οποίες ωστόσο αποδεικνύουν ότι τα ευρήματα ήταν καλοήθη. Μόνο για τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι ερευνητές θεωρούν ότι τα ποσοστά ανάκλησης περιστατικών ανέρχονται στο 10%.

Μύθοι και αλήθειες

Αυτοεξέταση

Συχνές απορίες