Η Δρ. Αθηνά Βούρτση αναλαμβάνει την ενημέρωση ευρωπαίων συναδέλφων της για το InveniaTM ABUS

Η εξέλιξη της τεχνολογίας στην υπηρεσία της υγείας προσφέρει στους γιατρούς νέα διαγνωστικά εργαλεία για την καλύτερη δυνατή διάγνωση ασθενειών, που αν προληφθούν εγκαίρως αποδεικνύονται ιάσιμες. Ένα από αυτά τα εξαιρετικά διαγνωστικά εργαλεία είναι και το InveniaTM ABUS, το νέο αυτοματοποιημένο υπερηχογράφημα μαστών της GE που προσφέρει την μελέτη του μαστού σε τρισδιάστατο επίπεδο.

Τιμητική βράβευση της Δρ. Αθηνάς Βούρτση από το «Άλμα Ζωής»

Βράβευση του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» στην Δρ. Αθηνά Βούρτση για τη σημαντική της συμβολή στην επιτυχή διεξαγωγή του Προγράμματος Ενημέρωσης σε χώρους εργασίας, σε Δήμους και Φορείς της χώρας, τις οποίες διοργανώνει και υλοποιεί ο Σύλλογος.

«Εντάξτε την τομοσύνθεση στην ψηφιακή μαστογραφία» προτείνει το NCCN

Για πρώτη φορά, το National Comprehensive Cancer Network (NCCN) –Εθνικό κέντρο Συντονισμού για την Αντιμετώπιση του Καρκίνου –προτείνει στους ακτινοδιαγνώστες μαστού να εντάσσουν την τομοσύνθεση ως μέρος του ετήσιου απεικονιστικού ελέγχου για τον καρκίνο του μαστού.