Τεστ διατροφής και άσκησης

Η Αμερικανική Εταιρεία για τον Καρκίνο (ACS) ανάμεσα στην πλούσια ύλη της για την ενημέρωση του κοινού της για τον καρκίνο του μαστού, συμπεριλαμβάνει και πολλές πληροφορίες για τη διατροφή και τη φυσική δραστηριότητα, δίνοντας με τον τρόπο αυτό τη δέουσα έμφαση στη σημασία της διατροφής και της άσκησης στην πρόληψη πολλών μορφών καρκίνου.